Dịch vụ 3G là gì? Định nghĩa dịch vụ 3G

Định nghĩa:
Dịch vụ 3G viettel là tốc độ cao truy cập vào dữ liệu và dịch vụ thoại, có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một mạng 3G. Mạng 3G là mạng tốc độ cao di động, cung cấp tốc độ dữ liệu ít nhất 144 kilobit / giây (Kbps).

Để so sánh, kết nối Internet dial-up trên máy tính thường cung cấp tốc độ khoảng 56 Kbps. Nếu bạn đã từng ngồi và đợi một trang Web để tải xuống qua kết nối quay số, bạn biết đó là chậm như thế nào.

Đăng ký 3G viettel  có thể cung cấp tốc độ 3.1 megabit / giây (Mbps) trở lên; Đó là ngang bằng với tốc độ được cung cấp bởi modem cáp. Trong sử dụng hàng ngày, tốc độ thực tế của mạng 3G sẽ thay đổi. Các yếu tố như cường độ tín hiệu, vị trí của bạn, và lưu lượng truy cập mạng tất cả đi vào chơi.

Còn được biết là:
Dịch vụ thế hệ thứ ba