Gói Cước DC300 Viettel

Giới thiệu

DC300

300.000 đồng/180 Ngày

4GB Data/ 30 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( DC300 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin DC300 DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Để bạn hủy gói cước DC300 khi không còn nhu cầu sử dụng: Hủy gia hạn: HUY gửi 191

Các gói 4G Viettel 1 Năm khác

D500

500.000 đồng/360 Ngày

4GB Data/ 30 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( D500 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

D900

900.000 đồng/360 Ngày

7GB Data/ 30 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( D900 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết