Gói Cước FT3N Viettel

Giới thiệu

FT3N

3.000 đồng/ Ngày

Miễn Phí 10 Phút/ Cuộc Gọi Nội Mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( FT3N NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin FT3N DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước FT3N khi không còn nhu cầu sử dụng:

  • Hủy gia hạn: HUY gửi 109
  • Xác nhận hủy gói cước: Y gửi 109

Các gói 4G Viettel 1 ngày khác

MI7D

7.000 đồng

700MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MI7D NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST10K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MI7D

7.000 đồng

700MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MI7D NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST10K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết