Gói Cước G3 Viettel

Giới thiệu

G3

9.000 đồng

3GB Data/ 180 phút

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( G3 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin G3 DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước G3 khi không còn nhu cầu sử dụng:

  • Hủy gia hạn: HUY gửi 191
  • Hủy hẳn gói: HUYDATA gửi 191

Các gói 4G Viettel 1 ngày

ST5K

5.000 đồng

500MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST5K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST10K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST15K

15.000 đồng

3GB Data/ 3 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST15K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST30K

30.000 đồng

7GB Data/ 7 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST30K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết