Gói Cước H5 Viettel

Giới thiệu

H5

5.000 đồng

1GB Data/ 60 phút

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( H5 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin H5 DKV gửi 9123

Các gói 4G Viettel 1 ngày

ST5K

5.000 đồng

500MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST5K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST10K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST15K

15.000 đồng

3GB Data/ 3 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST15K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MT20N

20.000 đồng

5GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MT20N NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết