Gói Cước MI10D Viettel

Giới thiệu

MI10D

5.000 đồng

500MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MI10D NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin MI10D DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước MI10D khi không còn nhu cầu sử dụng:

  • Hủy gia hạn: HUY gửi 191
  • Hủy hẳn gói: HUYDATA gửi 191

Các gói 4G Viettel 1 ngày khác

MT20N

20.000 đồng

5GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MT20N NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST10K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MI7D

7.000 đồng

700MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MI7D NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST10K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết