Gói Cước MIMAX25 Viettel

Giới thiệu

MIMAX25

25.000 đồng

2GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MIMAX25 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin MIMAX25 DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước MIMAX25 khi không còn nhu cầu sử dụng:

  • Hủy gia hạn: HUY gửi 191
  • Hủy hẳn gói: HUYDATA gửi 191

Các gói 4G Viettel 1 Tháng khác

ST90K

90.000 đồng

30GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST90 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST120K

120.000 đồng

60GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST120K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST150K

150.000 đồng

90GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST150K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MIMAX90

90.000 đồng

5GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MIMAX90 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết