Gói Cước Mimax70 Viettel

Giới thiệu

MIMAX70

70.000 đồng

3GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MIMAX70 DKV gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin MIMAX70 DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước MIMAX70 khi không còn nhu cầu sử dụng:

  • Hủy gia hạn: HUY gửi 191
  • Hủy hẳn gói: HUYDATA gửi 191

Các gói 4G Viettel 1 Tháng khác

ST90K

90.000 đồng

30GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST90 DKV gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST120K

120.000 đồng

60GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST120K DKV gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST150K

150.000 đồng

90GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST150K DKV gửi 9123 )

Xem chi tiết

MIMAX90

90.000 đồng

5GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MIMAX90 DKV gửi 9123 )

Xem chi tiết