Gói Cước MP70 Viettel

Giới thiệu

MP70

70.000 đồng

Miễn Phí 20 Phút/ Cuộc Gọi Nội Mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MP70 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin MP70 DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước MP70 khi không còn nhu cầu sử dụng: Hủy gia hạn: HUY gửi 109

Các gói gọi nội mạng Viettel 1 Tháng khác

DK50

50.000 đồng

Miễn Phí 500 Phút Gọi Nội Mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( DK50 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP50

50.000 đồng

Miễn Phí 10 Phút/ Cuộc Gọi Nội Mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MP50 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết