Gói Cước MP90 Viettel

Giới thiệu

MP90

90.000 đồng

Miễn Phí 20 Phút/ Cuộc Gọi Nội Mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MP90 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin MP90 DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước MP90 khi không còn nhu cầu sử dụng: Hủy gia hạn: HUY gửi 109

Các gói gọi nội mạng Viettel 1 Tháng khác

MP30

30.000 đồng

Miễn Phí 300 Phút Gọi Nội Mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MP30 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

DK50

50.000 đồng

Miễn Phí 500 Phút Gọi Nội Mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( DK50 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết