Gói Cước V7C Viettel

Giới thiệu

V7C

7.000 đồng

500MB Data/ 1 Ngày

Miễn Phí 50 Phút nội mạng

Miễn Phí 50 tin nội mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( V7C NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin V7C DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước V7C khi không còn nhu cầu sử dụng:

  • Hủy gia hạn: HUY gửi 191
  • Hủy hẳn gói: HUYDATA gửi 191

Các gói 4G Viettel 1 ngày khác

ST30K

30.000 đồng

7GB Data/ 7 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST30K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST10K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST15K

15.000 đồng

3GB Data/ 3 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST15K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MI7D

7.000 đồng

700MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MI7D NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết