Gói Data

Gói Cước V120 Viettel

Giới thiệu Tên gói: V120 Giá cước: 120.000 đ Lưu lượng: 2GB/Ngày, hết 2GB Ngưng truy cập Gọi Nội Mạng: Miễn Phí 20 phút/Cuộc Gọi Ngoại Mạng: Miễn Phí 50 Phút Hạn sử dụng: 30 Ngày (TB trả sau chu kỳ tháng) Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB di …

Gói Cước V120 Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước ST200 Viettel

Giới thiệu Tên gói: ST200 Giá cước: 200.000đ Lưu lượng: 2GB/Ngày, hết 2GB Ngưng truy cập Gọi Nội Mạng: Miễn Phí 20 phút/Cuộc Gọi Ngoại Mạng: Miễn Phí 100 Phút Hạn sử dụng: 30 Ngày (TB trả sau chu kỳ tháng) Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB di động …

Gói Cước ST200 Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước V50C Viettel

Giới thiệu Tên gói: V50C Giá cước: 50.000đ Lưu lượng: 2GB, hết 2GB Ngưng truy cập Gọi Nội Mạng: Miễn Phí 10 phút/Cuộc, tối đa 1000 phút/tháng Hạn sử dụng: 30 Ngày (TB trả sau chu kỳ tháng) Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB di động theo danh sách …

Gói Cước V50C Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước V200C Viettel

Giới thiệu Tên gói: V200C Giá cước: 200.000đ Lưu lượng: 4GB/Ngày, hết 4GB Ngưng truy cập Gọi Nội Mạng: Miễn Phí 20 phút/Cuộc, tối đa 1000 phút/tháng Hạn sử dụng: 30 Ngày (TB trả sau chu kỳ tháng) Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB di động theo danh sách …

Gói Cước V200C Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước V150C Viettel

Giới thiệu Tên gói: V150C Giá cước: 150.000đ Lưu lượng: 3GB/Ngày, hết 3GB Ngưng truy cập Gọi Nội Mạng: Miễn Phí 20 phút/Cuộc, tối đa 1000 phút/tháng Hạn sử dụng: 30 Ngày (TB trả sau chu kỳ tháng) Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB di động theo danh sách …

Gói Cước V150C Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước V120C Viettel

Giới thiệu Tên gói: V120C Giá cước: 120.000đ Lưu lượng: 2GB/Ngày, hết 2GB Ngưng truy cập Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok Gọi Nội Mạng: Miễn Phí 20 phút/Cuộc, tối đa 1000 phút/tháng Hạn sử dụng: 30 Ngày (TB trả sau chu kỳ tháng) Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp …

Gói Cước V120C Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước V90C Viettel

Giới thiệu Tên gói: V90C Giá cước: 90.000đ Lưu lượng: 500MB/Ngày, hết 500MB Ngưng truy cập Miễn Phí Data Truy Cập TikTok Gọi Nội Mạng: Miễn Phí 20 phút/Cuộc, tối đa 1000 phút/tháng Hạn sử dụng: 30 Ngày (TB trả sau chu kỳ tháng) Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: …

Gói Cước V90C Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước V70C Viettel

Giới thiệu Tên gói: V70C Giá cước: 70.000đ Lưu lượng: 300MB/Ngày, hết 300MB Ngưng truy cập Gọi Nội Mạng: Miễn Phí 10 phút/Cuộc, tối đa 1000 phút/tháng Hạn sử dụng: 30 Ngày (TB trả sau chu kỳ tháng) Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB di động theo danh sách …

Gói Cước V70C Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước V30X Viettel

Giới thiệu Tên gói: V30X Giá cước: 30.000đ Lưu lượng: 500MB/ngày, hết 500MB tính cho gói MI đang sử dụng Hạn sử dụng: 7 Ngày Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB di động theo danh sách Cách đăng ký Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin V30X 373899504 gửi …

Gói Cước V30X Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước D900 Viettel

Giới thiệu Tên gói: D900 Giá cước: 900.000đ Lưu lượng: 7GB, hết 7GB truy cập tốc độ thường Hạn sử dụng: 360 Ngày Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB D-Com Viettel Cách đăng ký Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin D900 373899504 gửi 9123 Cách hủy gói cước …

Gói Cước D900 Viettel Đọc Tiếp »