Gói Data

Gói Cước 6V120 Viettel

Giới thiệu Tên gói: 6V120 Giá cước: 720.000 đ Lưu lượng: 2GB/Ngày, hết 2GB Ngưng truy cập Gọi Nội Mạng: Miễn Phí 20 phút/Cuộc Gọi Ngoại Mạng: Miễn Phí 50 Phút/ 30 Ngày Hạn sử dụng: 180 Ngày Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB di động theo danh sách …

Gói Cước 6V120 Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước D200 Viettel

Giới thiệu Tên gói: D200 Giá cước: 200.000đ Lưu lượng: 20GB, hết 20GB truy cập tốc độ thường Hạn sử dụng: 30 Ngày Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB D-com Viettel Cách đăng ký Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin D200 373899504 gửi 9123 Cách hủy gói cước …

Gói Cước D200 Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước D120 Viettel

Giới thiệu Tên gói: D120 Giá cước: 120.000đ Lưu lượng: 12GB, hết 12GB truy cập tốc độ thường Hạn sử dụng: 30 Ngày Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB D-com Viettel Cách đăng ký Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin D120 373899504 gửi 9123 Cách hủy gói cước …

Gói Cước D120 Viettel Đọc Tiếp »

Gói Cước D90 Viettel

Giới thiệu Tên gói: D90 Giá cước: 90.000đ Lưu lượng: 10GB, hết 10GB truy cập tốc độ thường Hạn sử dụng: 30 Ngày Gia hạn: Tự động khi hết chu kỳ Áp dụng cho: TB D-com Viettel Cách đăng ký Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin D90 373899504 gửi 9123 Cách hủy gói cước …

Gói Cước D90 Viettel Đọc Tiếp »