Các Gói Gọi Nội Mạng Viettel 1 Tuần

MP30K

30.000 đồng

Miễn Phí 20 Phút/ Cuộc Gọi Nội Mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MP30K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

F30

30.000 đồng

3GB Data/ 7 Ngày

Miễn Phí 10 Phút / Cuộc gọi nội mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( F30 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

V50K

50.000 đồng

5GB Data/ 7 Ngày

Miễn Phí 20 Phút / Cuộc gọi nội mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( V50K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết