Các Gói 4G Viettel 1 Ngày

ST5K

5.000 đồng

500MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST5K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST10K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST15K

15.000 đồng

3GB Data/ 3 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST15K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MI7D

7.000 đồng

700MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MI7D NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MT20N

20.000 đồng

5GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MT20N NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MT10U

10.000 đồng

1GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MT10U NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

  • Các gói 4G Viettel 1 Ngày: ST5K, ST10K, ST15K, MI7D dành cho TB di động trả trước/ trả sau toàn mạng, Gói: MT20N, MT10U dành cho thuê bao theo danh sách.
  • Tài khoản chính có đủ tiền cước đăng ký dịch vụ, không bao gồm tài khoản khuyến mãi.
  • Khi không có nhu cầu sử dụng bạn hãy hủy gói cước 4G Viettel 1 Ngày như sau, soạn: HUY TENGOI gửi 191, soạn Y gửi 191 để xác nhận hủy.
  • Ví dụ: Bạn đang sử dụng gói ST5K, bạn soạn tin hủy gói cước theo cú pháp: HUY ST5K gửi 191, soạn Y gửi 191 để xác nhận.