Gói Cước MT10U Viettel

Giới thiệu

MT10U

10.000 đồng

1GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MT10U 373899504 gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin MT10U 373899504 gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước MT10U khi không còn nhu cầu sử dụng:

  • Hủy gia hạn: HUY gửi 191
  • Hủy hẳn gói: HUYDATA gửi 191

Các gói 4G Viettel 1 ngày khác

ST5K

5.000 đồng

500MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST5K 373899504 gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST10K 373899504 gửi 9123 )

Xem chi tiết

MI7D

7.000 đồng

700MB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MI7D 373899504 gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST15K

15.000 đồng

3GB Data/ 3 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST15K 373899504 gửi 9123 )

Xem chi tiết