Gói Cước D500 Viettel

Giới thiệu

D500

500.000 đồng/360 Ngày

4GB Data/ 30 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( D500 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin D500 DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Để bạn hủy gói cước D500 khi không còn nhu cầu sử dụng: Hủy gia hạn: HUY gửi 191

Các gói 4G Viettel 1 Năm khác

12XL50

600.000 đồng/360 Ngày

5GB Data/ 30 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( 12XL50 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

D900

900.000 đồng/360 Ngày

7GB Data/ 30 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( D900 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết