Gói Cước D900 Viettel

Giới thiệu

D900

900.000 đồng/360 Ngày

7GB Data/ 30 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( D900 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin D900 DKV gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước D900 khi không còn nhu cầu sử dụng:

  • Hủy gia hạn: HUY gửi 191
  • Hủy hẳn gói: HUYDATA gửi 191

Các gói 4G Viettel 1 ngày khác

D500

500.000 đồng/360 Ngày

4GB Data/ 30 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( D500 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

12XL50

600.000 đồng/360 Ngày

5GB Data/ 30 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( 12XL50 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết