Gói cước UMAX300 Viettel

Giới thiệu

UMAX300

300.000 đồng

30GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( UMAX300 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký ngay hoặc soạn tin UMAX300 NHUY gửi 9123

Cách hủy gói cước

Có 2 cách để bạn hủy gói cước UMAX300 khi không còn nhu cầu sử dụng:

  • Hủy gia hạn: HUY gửi 191
  • Hủy hẳn gói: HUYDATA gửi 191

Các gói 4G Viettel 1 Tháng khác

MIMAX70

70.000 đồng

3GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MIMAX70 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MIMAX125

125.000 đồng

8GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MIMAX125 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST90K

90.000 đồng

30GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST90 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST120K

120.000 đồng

60GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST120K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết